Coronavirus

Coronavirus

Het coronavirus heeft ons land in de greep. Nederland heeft een noodstop gemaakt en de maatregelen volgen elkaar snel op.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, wordt geadviseerd bij ‘fysieke contacten’ de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen. Kreffer Makelaardij hanteert de volgende maatregelen:

  • Fysieke afspraken worden zoveel mogelijk beperkt. Hierbij geldt een maximum van 2 personen plus de makelaar/taxateur (dit geldt tevens voor bezichtigingen);
  • Bij aankomst en vertrek geven onze medewerkers geen hand meer;
  • Wij houden zowel op kantoor als daarbuiten rekening met een gepaste afstand (minimaal 1,5 meter);
  • Op kantoor treft u 2 zuilen met desinfectans. Wij verzoeken een ieder bij binnenkomst de handen te desinfecteren;
  • Afspraken (daaronder tevens te verstaan bezichtigingen en taxaties) kunnen geen doorgang vinden indien u de volgende klachten ondervindt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en koorts. Dit geldt ook wanneer iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus of indien iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38C°) en/of met benauwdheidsklachten kamt. Wij verzoeken u dit tijdig bij ons te melden en de afspraak af te zeggen;
  • Indien een van onze medewerkers ziekteverschijnselen vertoont dan zullen wij de afspraak tijdig annuleren waarna wij samen op zoek gaan naar een passende oplossing;
  • Raak bij een bezichtiging zo min mogelijk aan, de makelaar opent de deuren;
  • Bij eindinspecties geldt dat de meterstanden door de makelaar worden opgenomen in het bijzijn van de koper;
  • De makelaar zal niet aanwezig zijn bij de notaris.

Wij hopen op uw begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle!